• Hãng sx: Nemoto – Nhật Bản.
  • Xuất xứ: Nhật Bản.
  • Làm việc đồng bộ với máy CT, giúp tăng hiệu suất làm việc.
  • Tiết kiệm thuốc cản quang.
  • Đơn giản hóa việc thay thay xilanh.