• Model: Drypix Smart.
  • Hãng SX: Fujifilm – Nhật Bản.
  • Xuất xứ: Trung Quốc.
Danh mục:
  • Hệ thống ECO-DRY thân thiện môi trường.
  • Nguyên lý in laser.
  • 2 khay in phim.
  • Tốc độ in phim 80 phim/ giờ vỡi cỡ phim 35×43 cm.
  • Có thể in ảnh mamo.