• Hãng SX: Fujifilm – Nhật Bản
  • Xuất xứ: Nhật Bản 
Danh mục:

Phim DI-HL: Phim laser dùng cho máy in Drypix Plus, Drypix Smart.

Phim DI-HT: Phim nhiệt dùng cho máy in Drypix Lite.

  • Các cỡ phim: 35x43cm, 26×36 cm, 25x30cm, 20x25cm
  • 100/ 150 tờ/ hộp.

Tuổi thọ: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.